Friday, August 5, 2011

Latih Tubi Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (2011)

Berikut adalah koleksi Latih tubi Prinsip Perakaunan 2011. Semoga pelajar-pelajar menggunakannya sebaik mungkin. Jawapan akan dimuat naik pada waktu yang sesuai
 1. Syarikat berhad
 2. Rekod tak lengkap
 3. Penyata Penyesuaian Bank & Belanjawan Tunai
 4. Perasamaan Perakaunan
 5. Perkongsian
 6. Penyata Kewangan
 7. Penggajian
 8. Pembetulan Kesilapan
 9. Pengenalan Kepada Perakaunan Pengurusan
 10. Maklumat Pengurusan
 11. Lejar & Buku Tunai Runcit
 12. Kelab & Persatuan
 13. Jurnal
 14. Catatan Bergu, Lejar & Imbang Duga
 15. Akaun Kawalan
Disediakan Oleh : En Kairul Annuar Bin Abd Aziz