Wednesday, November 10, 2010

Soalan Setara dan Skema Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Akhir Tahun Daerah Johor Bahru

Semua Pelajar Tingkatan 4 Hibiscus & Jasmine dikehendaki menyemak soalan berdasarkan skema dibawah:
Maklumat tambahan:

Perhatian Kepada pelajar Tingkatan 5 disarankan memuat turun soalan setara tingkatan 4 ini sebagai latih tubi tambahan untuk persediaan untuk menghadapi SPM 2010

Disediakan Oleh : Ketua Panitia Prinsip Perakaunan