Friday, January 29, 2010

Latihan Ringkas untuk Pelajar Tingkatan 4 Jasmine / Hibiscus

Berikut adalah latihan ringkas bab ke 2 Aset, Liabiliti, Ekuiti, Belanja Dan Hasil
  • Sebelum menjawab latihan ini semua pelajar hendaklah memahami konsep asas.
  • Anda dikehendaki mengkelas item-item berikut berdasarkan penerangan yang telah diberi
  • Anda dikehendaki menyiapkan tugasan ini pada buku yang telah ditetapkan.
Muat Turun Disini >>>> Latihan Pengukuhan

Disediakan Oleh : Kairul Annuar Bin Abd Aziz